top of page

Tatot card meaning and background

 1. The Fool: Represents unpredictability, freedom, and a sense of adventure.

 2. The Magician: Signifies creativity, manifestation, and the power of intention.

 3. The High Priestess: Representing intuition, mystery, and the feminine divine.

 4. The Empress: Signifies fertility, creativity, and nurturing.

 5. The Emperor: Represents stability, authority, and control.

 6. The Hierophant: Signifying tradition, spirituality, and guidance.

 7. The Lovers: Representing love, commitment, and connection.

 8. The Chariot: Signifying determination, drive, and will.

 9. The Strength: Represents courage, patience, and the ability to conquer challenges.

 10. The Hermit: Signifying introspection, solitude, and wisdom.

 11. The Wheel of Fortune: Representing the cyclical nature of life and the ups and downs of fate.

 12. The Justice: Signifying fairness, balance, and the consequences of one's actions.

 13. The Hanged Man: Represents sacrifice, perspective, and a change in viewpoint.

 14. The Death: Signifying transformation, endings, and rebirth.

 15. Temperance: Representing moderation, balance, and the harmonious blending of opposites.

 16. The Devil: Signifying temptation, materialism, and bondage.

 17. The Tower: Represents upheaval, crisis, and sudden change.

 18. The Star: Signifying hope, inspiration, and a brighter future.

 19. The Moon: Representing emotions, subconscious fears, and illusion.

 20. The Sun: Signifying energy, vitality, and positivity.

 21. Judgement: Representing self-reflection, accountability, and the consequences of past actions.

 22. The World: Signifying completion, wholeness, and a sense of accomplishment.

Svenska:

 1. Narren: Våga ta det första steget mot det okända och öppna dig för nya möjligheter.

 2. Magikern: Du har förmågan att manifestera dina visioner och skapa det liv du önskar.

 3. Högprästinnan: Lyssna till din inre röst och följ din intuition för att finna djup visdom och insikt.

 4. Kejsarinnan: Omfamna din feminina kraft och kreativitet för att skapa överflöd och välstånd.

 5. Kejsaren: Ta kontroll över ditt liv genom struktur, disciplin och ledarskap.

 6. Hierofanten: Sök efter kunskap och vägledning från traditioner och lärdomar för att finna inre frid.

 7. Älskaren: Kärleken är stark och helande, välj med hjärtat och följ dina sanna passioner.

 8. Vagnen: Med balans och beslutsamhet kan du överkomma hinder och nå framgång.

 9. Styrkan: Upptäck den inre styrkan som bor inom dig och använd den för att hantera utmaningar och övervinna rädslor.

 10. Lyckohjulet: Livet är i ständig rörelse, och du kan lita på att positiva förändringar och möjligheter kommer till dig.

 11. Rättvisan: Handla rättvist och i sanning, och du kommer att uppleva balans och rättvisa i ditt liv.

 12. Den hängde mannen: Genom att förändra perspektiv och släppa taget om kontrollen kan du uppnå insikt och transformation.

 13. Döden: Var inte rädd för förändringar och slut, för de banar väg för ny tillväxt och utveckling.

 14. Måttligheten: Finna balans mellan olika aspekter i ditt liv för att uppnå harmoni och inre frid.

 15. Djävulen: Befria dig själv från negativa mönster och beroenden och återfå kontrollen över ditt liv.

 16. Tornet: När gamla strukturer rasar samman skapas utrymme för nya möjligheter och personlig tillväxt.

 17. Stjärnan: Hoppets och inspirationens stjärna lyser på dig och vägleder dig framåt mot dina drömmar och mål.

 18. Månen: Utforska dina djupaste känslor och intuition, för de kommer att visa dig vägen i mörkret.

 19. Solen: Låt solens strålar fylla dig med glädje, självförtroende och inre styrka.

 20. Domedagen: Ett kapitel avslutas och ett nytt börjar, och du har möjligheten att skapa en ny framtid.

 21. Världen: Du har nått en fulländning och uppnått framgång, känn dig en med världen och firar dina framsteg.

Mynt (Pentacles/Coins):

 1. Ess av Mynt: Nya möjligheter och framgång väntar på dig genom hårt arbete och praktiska insatser.

 2. Två av Mynt: Balansera olika aspekter av ditt liv för att uppnå stabilitet och framsteg.

 3. Tre av Mynt: Samarbeta och dela med dig av dina färdigheter för att nå gemensamma mål och skapa framgång.

 4. Fyra av Mynt: Var försiktig med att vara för kontrollerande när det gäller dina resurser, och var öppen för att dela och ge.

 5. Fem av Mynt: Trots utmaningar och svårigheter finns det alltid möjlighet till förbättring och hjälp att få.

 6. Sex av Mynt: Generositet och att dela med sig av sin rikedom skapar ömsesidig glädje och överflöd.

 7. Sju av Mynt: Tålamod och fortsatt arbete kommer att leda till långsiktig framgång och belöning.

 8. Åtta av Mynt: Genom att fokusera på din passion och arbeta hårt kan du uppnå framgång och erkännande för dina insatser.

 9. Nio av Mynt: Njut av dina framgångar och belöna dig själv för dina prestationer.

 10. Tio av Mynt: Efter hårt arbete och uthållighet kommer du att uppnå överflöd och ekonomisk trygghet.

 11. Sida av Mynt: Var nyfiken och öppen för att lära dig nya sätt att skapa välstånd och abundance i ditt liv.

 12. Riddare av Mynt: Var pålitlig och uthållig i ditt arbete för att nå materiell och finansiell tillväxt.

 13. Drottningen av Mynt: Du har förmågan att skapa överflöd och välstånd genom att ta hand om och använda dina resurser på ett klokt och omtänksamt sätt.

Svärd (Swords):

 1. Ess av Svärd: En ny intellektuell start ger dig klarhet och möjligheter till nya insikter och idéer.

 2. Två av Svärd: Sök efter balans och kompromiss för att lösa konflikter och problem på ett fredligt sätt.

 3. Tre av Svärd: Trots svårigheter och sorg finns det hopp och ljus som leder till läkning och försoning.

 4. Fyra av Svärd: Ta hand om dig själv och sök inre lugn och ro för att hantera stress och oro.

 5. Fem av Svärd: Lämna bakom dig det som inte längre tjänar dig och välj att fokusera på personlig tillväxt och förändring.

 6. Sex av Svärd: Var modig nog att möta dina rädslor och övervinna hinder som hindrar din personliga utveckling.

 7. Sju av Svärd: Trots motstånd, stå upp för dig själv och dina övertygelser för att uppnå sanning och rättvisa.

 8. Åtta av Svärd: Våga utforska nya idéer och möjligheter, och låt inte rädsla hindra din personliga tillväxt.

 9. Nio av Svärd: Fokusera på att befria dig själv från begränsande tankemönster och låt inte rädsla styra ditt liv.

 10. Tio av Svärd: Även i de mörkaste stunderna finns det hopp och möjlighet till förändring och läkning.

 11. Sida av Svärd: Var observant och öppen för att lära dig och uttrycka dina idéer och åsikter på ett tydligt sätt.

 12. Riddare av Svärd: Var modig och rättvis i dina handlingar när du försvarar sanningen och kämpar för rättvisa.

 13. Drottningen av Svärd: Du besitter skärpa och intellektuell styrka, och du använder dessa kvaliteter för att skapa balans och harmoni i ditt liv.

Bägare (Cups):

 1. Ess av Bägare: Ny kärlek och emotionell lycka väntar på dig. Var öppen för att ta emot och ge kärlek till andra.

 2. Två av Bägare: Skapa balans och harmoni i dina relationer genom att vara lyhörd och visa kärlek och omsorg.

 3. Tre av Bägare: Dela glädje och skapa gemenskap genom samarbete och att erkänna värdet i andra.

 4. Fyra av Bägare: Var försiktig med att bli alltför bekväm i dina relationer, och var öppen för att utforska och ge kärlek.

 5. Fem av Bägare: Trots förluster och besvikelser finns det alltid möjlighet att läka och hitta ny glädje och kärlek.

 6. Sex av Bägare: Visa generositet och kärlek, för när du ger kärlek kommer den tillbaka mångfalt.

 7. Sju av Bägare: Ha tålamod och tillit när det gäller kärlek och relationer. Ge tid åt att bygga upp förtroende och intimitet.

 8. Åtta av Bägare: Var öppen för nya känslomässiga möjligheter och ta modiga steg för att följa ditt hjärta.

 9. Nio av Bägare: Känn dig belönad för dina emotionella investeringar. Du är omgiven av kärlek och stöd.

 10. Tio av Bägare: Lycka och emotionell uppfyllelse är din belöning för att ha hittat och vårdat äkta kärlek och relationer.

 11. Sida av Bägare: Var nyfiken och öppen för att lära dig och utforska din emotionella värld och behov.

 12. Riddare av Bägare: Var modig nog att följa dina hjärtans önskningar och uttrycka din kärlek och passion i världen.

 13. Drottningen av Bägare: Du är känslig och empatisk, och du använder din kärlek och omtanke för att skapa harmoni och glädje i dina relationer.

Stavar (Wands):

 1. Ess av Stavar: Nya passioner och kreativa möjligheter väntar på dig. Ta modiga steg och följ din passion.

 2. Två av Stavar: Tro på din förmåga att manifestera dina visioner och ta initiativ för att uppnå framgång.

 3. Tre av Stavar: Samarbeta och dela dina idéer för att skapa större framgång och tillväxt.

 4. Fyra av Stavar: Var öppen för nya perspektiv och möjligheter och låt din passion blomstra.

 5. Fem av Stavar: Trots utmaningar och konkurrens, stå upp för din passion och kämpa för det du tror på.

 6. Sex av Stavar: Dela din inspiration och låt den sprida sig till andra för att skapa en positiv förändring.

 7. Sju av Stavar: Ha tålamod och uthållighet när du strävar efter att förverkliga dina visioner. Framgång är inom räckhåll.

 8. Åtta av Stavar: Var modig och ta initiativ för att utmana dig själv och uppnå större framgång och personlig tillväxt.

 9. Nio av Stavar: Känn styrkan och energin som kommer från att följa din passion och vara trogen dig själv.

 10. Tio av Stavar: Efter långvarigt arbete och ansträngning kommer du att nå dina mål och triumfera över hinder.

 11. Sida av Stavar: Var nyfiken och öppen för att lära dig och uttrycka din passion på olika sätt.

 12. Riddare av Stavar: Var modig och uthållig i din strävan efter att förverkliga dina visioner och nå framgång.

 13. Drottningen av Stavar: Du är en inspirerande ledare som sprider passion och entusiasm till andra genom att följa ditt hjärta.

The Major Arcana is a set of 22 cards in a tarot deck that represents the journey of the soul or the Fool through life. The Major Arcana cards are often considered to be the heart of the tarot deck and represent the most significant events, experiences, and milestones in a person's life. Each card in the Major Arcana has its own unique meaning and interpretation, and the cards are often used to explore deeper psychological, spiritual, and archetypal themes.

Some of the most well-known cards in the Major Arcana include The Fool, The Magician, The High Priestess, The Empress, The Emperor, The Hierophant, The Lovers, The Chariot, Strength, The Hermit, The Wheel of Fortune, Justice, The Hanged Man, Death, Temperance, The Devil, The Tower, The Star, The Moon, The Sun, Judgement, and The World. Each of these cards represents a different aspect of the human experience, such as intuition, transformation, power, love, creativity, fate, and so on.

In a tarot reading, the Major Arcana cards are often used to explore the big questions in life, such as one's purpose, relationships, career, and personal growth. They can provide insight into the deeper aspects of the self and the world, and can help to shed light on the unconscious and archetypal patterns that influence our lives.

 1. The Fool: Represents unpredictability, freedom, and a sense of adventure.

 2. The Magician: Signifies creativity, manifestation, and the power of intention.

 3. The High Priestess: Representing intuition, mystery, and the feminine divine.

 4. The Empress: Signifies fertility, creativity, and nurturing.

 5. The Emperor: Represents stability, authority, and control.

 6. The Hierophant: Signifying tradition, spirituality, and guidance.

 7. The Lovers: Representing love, commitment, and connection.

 8. The Chariot: Signifying determination, drive, and will.

 9. The Strength: Represents courage, patience, and the ability to conquer challenges.

 10. The Hermit: Signifying introspection, solitude, and wisdom.

 11. The Wheel of Fortune: Representing the cyclical nature of life and the ups and downs of fate.

 12. The Justice: Signifying fairness, balance, and the consequences of one's actions.

 13. The Hanged Man: Represents sacrifice, perspective, and a change in viewpoint.

 14. The Death: Signifying transformation, endings, and rebirth.

 15. Temperance: Representing moderation, balance, and the harmonious blending of opposites.

 16. The Devil: Signifying temptation, materialism, and bondage.

 17. The Tower: Represents upheaval, crisis, and sudden change.

 18. The Star: Signifying hope, inspiration, and a brighter future.

 19. The Moon: Representing emotions, subconscious fears, and illusion.

 20. The Sun: Signifying energy, vitality, and positivity.

 21. Judgement: Representing self-reflection, accountability, and the consequences of past actions.

 22. The World: Signifying completion, wholeness, and a sense of accomplishment.

The Minor Arcana consists of 56 cards that are divided into four suits, similar to a standard deck of playing cards. Each suit has 14 cards, including numbered cards from Ace to 10, and court cards including Page, Knight, Queen, and King. The Minor Arcana cards represent the everyday events, emotions, and experiences that shape our lives, as well as the practical steps we can take to achieve our goals.

Here is a brief description of each suit in the Minor Arcana:

 1. Wands: Representing creativity, passion, and inspiration.

 2. Cups: Signifying emotions, relationships, and intuition.

 3. Swords: Representing challenges, conflicts, and mental struggles.

 4. Pentacles: Signifying material security, work, and practical matters.

In a tarot reading, the Minor Arcana cards are often used to explore specific aspects of a situation or question, such as the actions and decisions that need to be taken, the emotions and motivations involved, and the potential outcomes. The Minor Arcana can provide a more detailed and nuanced understanding of the events and experiences in our lives, and can help us to see the practical steps we need to take to achieve our goals.

Cups (Water element)

Cups represent emotions, relationships, and intuition. Swords represent communication, thoughts, and decisions. Wands represent inspiration, creativity, and action. Pentacles represent material matters, finances, and physical well-being.

The meaning of each card in the Minor Arcana can vary depending on the deck and the reader's interpretation. However, the general symbolism and interpretations of each card are as follows:

Aces: New beginnings, potential, and pure energy. 2-10: Represent different stages of a situation or experience, with the higher numbers indicating more advanced stages. Pages: Messages, news, and learning experiences. Knights: Action, change, and journey. Queens: Emotional depth, nurturing, and wisdom. Kings: Authority, leadership, and stability.

It's important to note that Tarot cards are not set in stone and their meanings can change based on the context of the reading and the reader's intuition.

Ace of Cups: New beginnings in emotions and relationships, abundance, and overflowing emotions.

Two of Cups: Harmony, balance, and partnership in relationships.

Three of Cups: Celebrations, joy, and social gatherings.

Four of Cups: Boredom, dissatisfaction, and feeling unfulfilled emotionally.

Five of Cups: Loss, disappointment, and grief.

Six of Cups: Nostalgia, childhood memories, and sentimental feelings.

Seven of Cups: Choices, fantasies, and indecision.

Eight of Cups: Moving on, letting go, and searching for something deeper.

Nine of Cups: Satisfaction, contentment, and the wish card.

Ten of Cups: Happiness, family, and long-lasting love.

Page of Cups: Imagination, creativity, and intuition.

Knight of Cups: Romance, creativity, and following one's heart.

Queen of Cups: Emotional depth, nurturing, and empathy.

King of Cups: Compassion, empathy, and balanced emotions.

Again, it's important to remember that Tarot card interpretations can vary based on the context of the reading and the reader's intuition.

Wands (fire element)

In Tarot, the element of Fire is associated with the Wands suit and represents energy, inspiration, and action. The energy of Fire is dynamic, passionate, and drives creativity and growth.

Here's a description of each card in the Wands suit:

Ace of Wands: New beginnings, potential, and pure energy in regards to inspiration and action.

Two of Wands: Planning, decision-making, and considering future possibilities. Three of Wands: Expansion, growth, and exploring new opportunities.

Four of Wands: Celebration, stability, and a sense of home.

Five of Wands: Competition, conflict, and facing challenges.

Six of Wands: Success, victory, and recognition.

Seven of Wands: Defending one's position, courage, and determination.

Eight of Wands: Swift action, progress, and momentum.

Nine of Wands: Perseverance, resilience, and preparation.

Ten of Wands: Overburden, excessive responsibilities, and feeling weighed down. Page of Wands: Enthusiasm, excitement, and a thirst for knowledge.

Knight of Wands: Adventure, taking risks, and dynamic energy.

Queen of Wands: Confidence, passion, and self-assuredness.

King of Wands: Leadership, charisma, and a bold vision.

Again, it's important to remember that Tarot card interpretations can vary based on the context of the reading and the reader's intuition.

Swords (air element)

In Tarot, the element of Swords is associated with the Swords suit and represents thoughts, communication, and decision-making. The energy of Swords is sharp, intellectual, and can cut through illusions to reveal the truth.

Here's a description of each card in the Swords suit:

Ace of Swords: New beginnings, clarity, and a clear mind.

Two of Swords: Indecision, stalemate, and difficulty in making decisions.

Three of Swords: Heartbreak, betrayal, and emotional pain.

Four of Swords: Rest, reflection, and retreat.

Five of Swords: Defeat, loss, and a sense of defeat.

Six of Swords: Moving forward, leaving the past behind, and finding peace. Seven of Swords: Deception, stealth, and acting alone.

Eight of Swords: Restraint, feeling trapped, and feeling powerless.

Nine of Swords: Fear, anxiety, and nightmares.

Ten of Swords: Finality, endings, and a sense of defeat.

Page of Swords: Communication, studying, and learning.

Knight of Swords: Bold action, determination, and a quick mind.

Queen of Swords: Cleverness, intelligence, and strong decision-making skills. King of Swords: Authority, justice, and a strong sense of fairness.

Again, it's important to remember that Tarot card interpretations can vary based on the context of the reading and the reader's intuition.

Pentacles (earth element)

In Tarot, the element of Earth is associated with the Pentacles (or Coins) suit and represents material stability, practicality, and financial matters. The energy of Earth is grounding, reliable, and supportive of growth and manifestation.

Here's a description of each card in the Pentacles (or Coins) suit:

Ace of Pentacles (or Coins): New beginnings, abundance, and new opportunities for growth and stability.

Two of Pentacles (or Coins): Balancing, juggling multiple responsibilities, and adaptability.

Three of Pentacles (or Coins): Collaboration, teamwork, and mastery of a skill. Four of Pentacles (or Coins): Holding on, material security, and a fear of change. Five of Pentacles (or Coins): Financial struggles, feeling isolated, and a lack of resources.

Six of Pentacles (or Coins): Sharing, generosity, and fairness.

Seven of Pentacles (or Coins): Patience, perseverance, and hard work.

Eight of Pentacles (or Coins): Craftsmanship, dedication, and improvement of skills.

Nine of Pentacles (or Coins): Independence, self-sufficiency, and abundance. Ten of Pentacles (or Coins): Legacy, family, and stability.

Page of Pentacles (or Coins): Enthusiasm, determination, and a love of learning. Knight of Pentacles (or Coins): Practicality, dependability, and a strong work ethic.

Queen of Pentacles (or Coins): Nurturing, resourcefulness, and material comfort. King of Pentacles (or Coins): Financial stability, wealth, and success in material matters.

Again, it's important to remember that Tarot card interpretations can vary based on the context of the reading and the reader's intuition.

More about the tarot cad decks history:

The tarot card is believed to have originated in northern Italy in the late 14th or early 15th century. It was originally used as a tool for playing card games, with the tarot deck consisting of a standard set of playing cards with additional trump cards. Over time, the tarot deck evolved to include allegorical images, and it became popular as a tool for divination in the 18th and 19th centuries.

The tarot has since become a symbol of mystery and spirituality, with each card carrying its own unique meaning and interpretation. However, its use as a divination tool is controversial, with some people considering it a form of fortune telling, while others view it as a tool for self-discovery and personal growth. The tarot has been widely studied by scholars and esotericists, and its interpretation and symbolism have evolved over time, with many different approaches and interpretations. Despite this, the tarot remains a popular tool for self-exploration and reflection.

The tarot is still widely used today, both as a tool for divination and as a tool for personal growth and self-discovery. People use the tarot in different ways, but one common use is to lay out cards in a spread, which is a specific arrangement of cards used to answer a specific question or gain insight into a situation. The reader then interprets the cards based on their positions in the spread and their traditional meanings.

Some people use tarot as a form of psychotherapy or personal development, viewing the cards as a way to gain insight into their thoughts, feelings, and behavior. Others use tarot as a tool for meditation and spiritual growth, exploring the symbolic and archetypal meaning of the cards as a way to gain a deeper understanding of the self and the world.

It is important to note that while many people find the tarot to be a valuable tool for personal growth and self-discovery, its use as a form of divination is controversial and has been criticized by some as being superstitious or based on unsound principles. Additionally, the interpretation of tarot cards is highly subjective, and it is important to use the tarot in a way that feels authentic and meaningful to the individual.

bottom of page