top of page
Temp.webp
 Automatskrift 

Finn ditt inre tempel

Eva (Skriftlig vägledning)

Jag ger dig vägledning i skrift!
Du sänder en frågeställning om det som pågår inom dig och i ditt liv just nu.
Jag mediterar för att komma i en neutral frekvens för att ta emot orden, och skriver
ner det som kommer till mig. Texten skrivs av mig utan att jag bestämmer dess
innehåll, och jag ser inte alltid där och då den röda tråden i det skrivna.
Texten är kopplad till mottagaren. De skrivna orden kan ibland vara annorlunda än
de ord vi normalt använder, och meningar kan komma utan direkt sammanhang.
Jag redigerar inte, då innehållet lätt förvanskas om jag skulle gå in och tolka.
Texten kan behöva läsas flera gånger av mottagaren för att budskapet ska klarna.
Ibland blir inte svaret på vår frågeställning det vi räknar med, utan det vi behöver
höra. Den sanning som vi ofta blundar för. Allt som kommer är skrivet med kärlek
och har ett syfte att leda oss framåt i vår utveckling till att gå vidare i medveten
kraft.
Detta är inte kopplat till medial vägledning, eller siande där du får veta när var och
hur du ska göra. Du får en vägledning i det som du undermedvetet redan har
kunskap om, men som du behöver få upp till ytan.
Ställ dina frågor til Eva. Du får svar inom 72 timmar(OBS:svarar inte på frågor om sjukdom eller död).

Betala med Swish (499 KR)
123 360 85 02

Maila dina frågor till: talkbuddy.se@gmail.com

bottom of page